Home Dự án đầu tư Dự án đang triển khai Khu dân cư Kinh Xáng Cụt – Mỹ Tho

Khu dân cư Kinh Xáng Cụt – Mỹ Tho

Khu dân cư Kinh Xáng Cụt – Mỹ Tho

Địa chỉ: Phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Ngày khởi công:

Thông tin chi tiết về dự án

Dự án Khu dân cư Kinh Xáng Cụt, tại Phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Quy mô: 9,8 ha. Hiện đang thiết kế quy hoạch cơ sở 1/500 chờ duyệt.