Home Report on production and business activities in 2018

Report on production and business activities in 2018

Report on production and business activities in 2018

Address:

Commencement date:

Details about the project

BÁO CÁO TỔNG KẾT 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

PHẦN THỨ NHẤT
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

 1. Đặc điểm tình hình:
Trong năm 2018 thị trường bất động sản trong năm vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, các phân khúc thị trường và sản phẩm có sự tái cơ cấu hợp lý. Trong thời gian tới nhu cầu về nhà ở và căn hộ chung cư tăng cao so với nguồn cung của thị trường.
Với những hạn chế vốn đầu tư cũng như tài sản đảm bảo huy động vốn, nên công ty hạn chế tận dụng các cơ hội đầu tư.
Năm 2018, Với những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, vận dụng chính sách thích hợp. Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau:
 1. Kết quả hoạt động năm 2018:
 1. Đầu tư kinh doanh địa ốc:
            Công ty đã triển khai thực hiện các dự án:
 1. Dự án 28 ha Nhơn Đức, huyện Nhà Bè:
 • Hiện nay, Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định chứng thư thẩm định giá đất của dự án theo phương án nộp thuế tiền sử dụng đất theo thời điểm bàn giao đất thực tế đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
 • Phối hợp chủ đầu tư thực hiện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà và thực hiện thủ tục bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông – vỉa hè cho địa phương quản lý khai thác.
 • Liên doanh đã bàn giao 193 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban bồi thường huyện Nhà Bè bố trí tái định cư cho các hộ dân với diện tích 22.308m2, thu tiền đến nay là 217,6 tỷ đồng.
 • Các bên liên doanh phân bổ chi phí trong năm 2018 là 865.461.973 đồng và doanh thu là 865.461.973 đồng
 • Thu tiền khách hàng là 10.288.788.747 đồng
 1. Dự án Khu chung cư Việt Phát – Quận Tân Phú:
 • Dự án đã được bàn giao căn hộ cho khách hàng vào sinh sống. Diện tích thương mại dịch vụ được đưa vào khai thác kinh doanh.
 • Làm việc với các sở ban ngành của thành phố để nộp tiền sử dụng đất và quyết toán dự án trong năm 2019.
 • Kết chuyển chi phí năm 2018 là 2.944.906.899 đồng và doanh thu là 2.949.469.081 đồng.
 1. Dự án Khu dân cư Tân Hà huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng:
 • Công ty tham gia góp vốn 35% tổng chi phí đầu tư dự án.
 • Hiện nay, dự án đã được thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.
 • Đang trình hội đồng thẩm định giá nộp tiền sử dụng đất của dự án.
 • Công ty phối hợp với Chủ đầu tư – Công ty cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng triển khai kế hoạch kinh doanh. Dự kiến kinh doanh trong quý 2/2019.
 1. Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai:
 • Công ty cử cán bộ tham gia Ban quản lý dự án, phối hợp Chủ đầu tư thực hiện bồi thường giải tỏa. Đến nay đã bồi thường hơn 114 hộ/158 hộ cho giai đoạn 1 tương ứng 8,1ha/ 12,8ha và 27 hộ /74 hộ cho giai đoạn 2 tương ứng 0,9ha/ 3,8ha.
 • Đang thực hiện thủ tục xin giao đất trên diện tích mà liên doanh đã bồi thường.
 • Liên doanh đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật phần diện tích đất đã bồi thường để bàn giao nền cho tái định cư của dự án, bàn giao cho các hộ nhận hoán đổi đất và có thể khai thác kinh doanh một phần diện tích để tạo nguồn vốn tiếp tục đầu tư phần còn lại.
 • Giá trị vốn góp thực hiện bồi thường đến 31/12/2018 là 26,8 tỷ đồng. Đến nay  là 28,7 tỷ đồng.
 1. Đầu tư kinh doanh 8 căn hộ Dự án Khu cao tầng HaDo, quận 10:
 • Công ty đã hoàn tất kinh doanh 08 căn hộ Hà Đô thu về được              1.364.495.109 đồng sau khi trừ chi phí.
 1. Đầu tư vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng.
 • Năm 2017 Công ty nắm giữ 1.000.000 cổ phần tương đương 10 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Miền đông – Đầu tư hạ tầng. Năm 2018 Công ty mua thêm 166.670 cổ phần/4.000.000 cổ phần tương đương 1.666.700.000 đồng. Tổng cộng chiếm 29,2% cổ phần biểu quyết.
 • Tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty Cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng để quản lý điều hành hoạt động công ty, đảm bảo nguồn vốn góp vào công ty cũng như nguồn vốn tham gia hợp tác đầu tư Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú.
 1. Thi công xây lắp, nhận thầu:
Thi công Hệ thống hạ tầng giao thông – vỉa hè, hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải và khu xử lý nước thải Khu dân cư  – Thương mại Phú Mỹ, quận 7 với giá trị hợp đồng là 31.552.376.720 đồng. Do chờ Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục xin phép đầu tư dự án, nên trong năm 2018 Công trình thi công có giá trị là 10.796.024.628 đồng.
Thi công Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Hà xã Tân Hà, huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng với giá trị hợp đồng: 6.146.980.000 đồng. Giá trị thực hiện trong năm 2018 là 6.781.877.501 đồng.
Thi công Hệ thống hạ tầng giao thông – vỉa hè, hệ thống cống thoát nước mưa, nước thải Khu tái định cư dự án Khu dân cư Tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với giá trị hợp đồng: 1.986.100.000 đồng.
Tiếp tục thi công xây dựng nhà ở Khu dân cư Phong Phú và Khu dân cư Hưng Phú với giá trị thực hiện là 3.205.236.000 đồng.
 1. Tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế:
Thực hiện tư vấn giám sát công trình Chung cư 16 tầng tại 99 Bến Bình Đông quận 8 do Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư, với giá trị hợp đồng: 2.800.000.000 đồng.
Thực hiện tư vấn giám sát công trình Trung tâm thương mại – Dịch vụ Bồng Sơn tại Thị trấn Bồng Nhơn, huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định, với giá trị hợp đồng: 1.223.000.000 đồng.
Thực hiện tư vấn giám sát công trình Xây dựng xưởng sản xuất Công ty Giày Thuận Phát, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, với giá trị hợp đồng: 451.222.200 đồng.
Tư vấn thiết kế Công trình Mở rộng nhà xưởng sản xuất phụ tùng cơ khí Công ty Liên Hoa với giá trị 394.178.400 đồng.
 1. Tổ chức nhân sự:
Tổng số cán bộ công nhân viên công ty 22 người. Trong đó bậc đại học chiếm16 người, cao đẳng và trung cấp là 6 người.
Ban điều hành công ty 2 người và có 6 phòng ban.
Công ty cử cán bộ tham gia quản lý Công ty Cổ phần Miền Đông – Đầu tư hạ tầng, 02 người tham gia hội đồng quản trị trong đó 01 người giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị. 01 người tham gia trưởng ban kiểm soát công ty.
Công ty thực hiện quản lý lao động linh hoạt giữa biên chế chính thức và cộng tác viên.
Thực hiện chế độ giao ban hàng tuần, phân công nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả công tác hàng tuần và hàng tháng. Cuối năm thực hiện nhận xét đánh giá hiệu quả lao động từng cá nhân để thực hiện thi đua khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao.
 1. Hoạt động đoàn thể:
Chi bộ công ty sinh hoạt trong đảng bộ Tổng công ty Địa ốc Sài gòn TNHH MTV, tổng số đảng viên gồm đa số cán bộ chủ chốt tham gia ban điều hành và phụ trách các phòng ban.
Chi đoàn thanh niên gồm có 04 người đa số đã quá tuổi đoàn, hoạt động theo phong trào đoàn thanh niên Tổng công ty.
Công đoàn gồm có 22 người, sinh hoạt trong hệ thống công đoàn Tổng Công ty. Trong năm công đoàn phối hợp với ban điều hành thực hiện chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tổ chức khám sức khỏe hàng năm, tổ chức nghỉ mát 01 lần/ năm, tặng quà sinh nhật, hiếu hỷ đối với thân nhân là tứ thân phụ mẫu.
 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018: (Đơn vị tính: đồng)
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỶ LỆ %
DOANH THU 68.992.400.000 51.335.047.021 74,4
          – Doanh thu kinh doanh nhà 34.413.500.000 26.452.051.897 76,9
          – Doanh thu xây lắp nhận thầu 32.120.900.000 22.949.472.839 71,4
          – Tư vấn giám sát 2.458.000.000 1.933.522.285 78,7
CHI PHÍ ĐẦU TƯ 48.604.000.000 15.400.000.000 31,7
NỘP NGÂN SÁCH (phải nộp) 1.765.700.000 2.066.751.380 117,0
THU KHÁC 2.407.300.000 955.749.166 39,7
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 7.062.000.000 2.892.961.662 40,9
THU NHẬP BÌNH QUÂN 7.200.000 8.500.000 118,0
CỔ TỨC 11% 5% 45,5
 1. Đánh giá chung:
Trong tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, Công ty còn nhiều khó khăn về vốn và hồ sơ năng lực thi công, với sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và cùng sự đoàn kết, đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty cơ bản hoàn thành kết quả hoạt động SXKD năm 2018 theo kế hoạch đề ra, thực hiện đồng thời nhiều dự án, nhiều hợp đồng thi công xây lắp và tư vấn giám sát với số lượng CBNV tinh gọn. Bảo toàn nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.
Tuy nhiên chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 74,4%  do chưa hạch toán doanh thu Dự án Nhơn Đức vì chủ đầu tư thay đổi cơ cấu nhân sự lãnh đạo mới, chưa đưa vào khai thác kinh doanh dự án Khu dân cư Lâm Hà vì chậm tính thuế nộp tiền sử dụng đất và chậm trễ thi công Công trình Phú Mỹ do chủ đầu tư chưa hoàn tất thủ tục xin phép đầu tư xây dựng công trình như kế hoạch.
Công ty đã tham gia đầu tư dự án gối đầu tạo tiền đề có doanh thu, lợi nhuận cho những năm tiếp theo.
Tạo được niềm tin, uy tín với các đối tác và khách hàng.
Công ty hoạt động đúng điều lệ, pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người lao động.PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019Theo nhận định của các Công ty tư vấn, năm 2019 thị trường bất động sản vẫn tiếp tục đà tăng trưởng và phát tiển ổn định không những tại các thành phố lớn mà lan về các tỉnh lận cân các thành phố trung tâm. Đặc biệt phân khúc nhà giá rẻ và đất nền.
Nhu cầu về nhà ở tăng cao, giá cả bất động sản tại một số khu vực chịu tác động mạnh do ảnh hưởng một số dự án hạ tầng kỹ thuật do Nhà nước đầu tư.
Về tình hình công ty: Năm 2019, dự án của Công ty tiếp tục chuyển sang giai đoạn khai thác thu tiền của khách hàng, kết chuyển doanh thu và kinh doanh, điều kiện đó tạo thuận lợi để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án hiện có và các dự án gối đầu trong cho các năm tiếp theo là khá lớn. Do đó Công ty cần cân đối nguồn vốn tự có và có giải pháp huy động vốn linh hoạt để đáp ứng yêu cầu.
Từ những nhận định nêu trên, dự kiến chỉ tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2019 như sau:

 1. Nhiệm vụ:
 1. Về đầu tư kinh doanh địa ốc:
 1. Dự án 28ha Nhơn Đức, huyện Nhà Bè:
 • Phối hợp liên doanh hoàn tất việc nộp thuế tiền sử dụng đất.
 • Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà.
 • Đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn lại để bàn giao cho địa phương quản lý và khai thác.
 • Tùy tình hình giá cả thị trường, Công ty sẽ có chiến lược phù hợp kinh doanh sản phẩm đất nền còn lại hoặc xây dựng nhà thô để bán với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
 • Phối hợp với đối tác xin chủ trương thực hiện đầu tư 20% phần quỹ đất dành cho chương trình xã hội của dự án.
 • Thực hiện việc kết chuyển doanh thu và chi phí dự án giữa các bên liên doanh.
 1. Dự án Khu chung cư Việt Phát – Quận Tân Phú:
 • Thực hiện hoàn tất nộp thuế tiền sử dụng đất, ra tên cho khách hàng.
 • Khai thác phần diện tích gần 2.400m2 khu thương mại, dịch vụ của dự án.
 • Thực hiện việc kết chuyển doanh thu và chi phí dự án giữa các đối tác.
 1. Dự án Khu dân cư Tân Hà huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng:
 • Hoàn tất nộp thuế sử dụng đất và kinh doanh dự án trong quý 2.
 1. Dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai:
 • Cùng đối tác hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và 2 với diện tích còn lại là 7,6ha.
 • Tham gia quản lý điều hành Công ty Cổ phần Miền đông – Đầu tư hạ tầng, phát triển ổn định, triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, bảo đảm nguồn vốn đầu tư dự án Vĩnh Cửu – Đồng Nai.
Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh đất nền, căn hộ, nhà ở của các đối tác phù hợp với năng lực tài chính của công ty.
 1. Thi công xây lắp và tư vấn giám sát:
Thực hiện quyết toán, thanh lý gói thầu thi công phần móng và tầng hầm công trình 257 Điện Biên Phủ, quận 3.
Thi công hoàn tất hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư – Thương mại Phú Mỹ, Q.7.
Thi công hoàn tất hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư tại xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Thi công một phần Giai đoạn 2 hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư tập trung xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với giá trị hợp đồng 10 tỷ đồng.
Thương thảo nhận thầu thi công công trình Mở rộng nhà xưởng sản xuất phụ tùng cơ khí Công ty Liên Hoa.
Thực hiện tư vấn giám sát công trình Xây dựng xưởng sản xuất Công ty Giày Thuận Phát, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Giày Thuận Phát làm chủ đầu tư.
Tham gia dự thầu các công trình mới. Đầu tư thiết bị, tổ chức theo hướng chuyên môn hóa một số công tác xây lắp, đa dạng hóa phương thức nhận thầu phù hợp với điều kiện hồ sơ năng lực của Công ty còn hạn chế.
Tiếp tục thực hiện tư vấn giám sát Chung cư 99 Bình Đông, quận 8 do Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn làm chủ đầu tư.
Chủ động tìm kiếm các Hợp đồng tư vấn giám sát mới.
 1. Tổ chức bộ máy:
Tiếp tục kiện toàn công tác Tổ chức – Cán bộ, bố trí bộ máy tinh gọn phù hợp với năng lực hoạt động của Công ty.
Tuyển dụng một số các chức danh Chỉ huy trưởng công trình, chuyên viên dự án và kinh doanh có năng lực chuyên môn, sở trường để tăng cường nhân sự cho các phòng nghiệp vụ, đồng thời thực hiện việc cắt giảm nhân sự nếu không bố trí được.
Có phương án đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, tham gia một số khóa huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ kỹ thuật.
Tiếp tục thực hiện công tác quản lý lao động tại Công ty bằng các “Nội quy lao động”, “Quy chế tiền lương” và áp dụng chính sách “Thi đua – Khen thưởng – Kỷ luật” nhằm tạo động lực cho CBNV phấn đấu, yên tâm công tác và thu hút được nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề chuyên môn cao.
 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019: (Đơn vị tính: đồng)
CHỈ TIÊU KH 2019
DOANH THU 56.500.000.000
     – Đầu tư kinh doanh nhà 17.500.000.000
     – Thi công xây lắp 37.000.000.000
     – Tư vấn giám sát 2.000.000.000
CHI PHÍ ĐẦU TƯ 47.700.000.000
NỘP NGÂN SÁCH 1.800.000.000
LỢI NHUẬN SAU THUẾ 4.800.000.000
THU NHẬP BÌNH QUÂN 8.500.000
CỔ TỨC 5%
 1. Biện pháp thực hiện:
 1. Phối hợp chặt chẽ với các liên doanh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch thực hiện các dự án đã đề ra nhằm thu hồi vốn và khai thác kinh doanh phần diện tích còn lại.
 2. Tập trung đẩy mạnh tiến độ thanh toán của khách hàng, vốn vay tạo nguồn vốn thực hiện dự án. Phát hành trái phiếu để tạo nguồn vốn đầu tư dự án hiện có và dự án gối đầu cho các năm tiếp theo.
 3. Tiếp tục dự thầu, tìm kiếm hợp đồng thi công xây lắp, tư vấn giám sát. Liên danh dự thầu, nâng cao năng lực nhận thầu.
 4. Tập trung công tác nghiên cứu thị trường tìm cơ hội đầu tư các dự án mới, tìm đối tác hợp tác phù hợp đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư. Tận dụng cơ hội đầu tư ngắn hạn khai thác tối đa hiệu quả đồng vốn.
 5. Kiện toàn công tác tổ chức bộ máy, tăng cường việc đào tạo đối với một số chức danh nghiệp vụ quản lý, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Tổng kết hoạt động năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam. Từ thực tiễn hoạt động SXKD và kết quả đạt được trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBNV đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để qua đó chủ động khắc phục khó khăn, cùng đồng thuận tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra, góp phần xây dựng, củng cố Công ty cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam phát triển bền vững.

 

 TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Lĩnh