Đầu tư dự án

Chi tiết

Thi công - Xây lắp

Chi tiết

Tư vấn - Giám sát

Chi tiết

Sàn giao dịch bất động sản

Chi tiết

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam được thành lập là biểu hiện tập hợp sức mạnh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tiềm lực tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà TP. Hồ Chí Minh, là công ty thành viên của Tổng công ty địa ốc Sài Gòn...

Chi tiết