Home Tin tức Chính sách - quy hoạch KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

MỞ RỘNG PHẠM VI VÙNG TPHCM: THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VỆ TINH THÊM CƠ HỘI LỚN

ĐẤT TRONG KHU QUY HOẠCH TREO ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

TP HCM QUY HOẠCH THÀNH ĐA TRUNG TÂM

QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT