LĨNH VỰC KINH DOANH

Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty CP phát triển nhà Bắc Trung Nam

ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
 • Đầu tư dự án nhà ở
 • Đầu tư kinh doanh văn phòng, nhà cho thuê
 • Hạ tầng khu công nghiệp

DỊCH VỤ ĐỊA ỐC

 • Sàn giao dịch bất động sản
 • Tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản
 • Môi giới đầu tư và kinh doanh bất động sản

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 • Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Xây dựng công trình công nghiệp giao thông vận tải và công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng. Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế quy hoạch xây dựng.
 • Tư vấn giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

SẢN XUẤT & KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng
 • Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét