Home Dự án đầu tư Khu dân cư hai bên đường kênh Bến xe – TX Gò Công

Khu dân cư hai bên đường kênh Bến xe – TX Gò Công

Khu dân cư hai bên đường kênh Bến xe – TX Gò Công

Địa chỉ: Phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ngày khởi công:

Thông tin chi tiết về dự án

Dự án Khu dân cư hai bên đườngQuy mô kênh Bến xe – TX Gò Công toạ lạc tại Phường 3, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Quy mô dự án: 14,1 ha

Hiện đang chờ duyệt thiết kế cơ sở 1/500