Home Thi công - Xây lắp Công trình đang thi công Khu dân cư và thương mại Phú Mỹ, Quận 7

Khu dân cư và thương mại Phú Mỹ, Quận 7

Khu dân cư và thương mại Phú Mỹ, Quận 7

Địa chỉ: Đường 15B, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

Ngày khởi công: 07/2017

Thông tin chi tiết về dự án

Thi công hạ tầng kỹ thuật san nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải công trình Khu dân cư và Thương mại Phú Mỹ, tại quận 7, TPHCM

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thương mại – Đầu tư Phú Mỹ

Quy mô dự án: 3,8 ha

Hiện đã thi công xong hạ tầng kỹ thuật dự án