Vasta Restaurant

Vasta Restaurant

Địa chỉ: Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày khởi công: 0

Thông tin chi tiết về dự án

Thi công xây dựng nhà hàng cà phê Vasta Restaurant

Số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: Trệt, 01 lầu

Diện tích: 10 x 12 m

Khởi công ngày 03/06/2010