Chung cư 15 tầng Đông Thuận 1

Chung cư 15 tầng Đông Thuận 1

Địa chỉ: Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

Ngày khởi công: 0

Thông tin chi tiết về dự án

Địa điểm: Khu dân cư An Sương, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.<br  />Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh nhà.