Cục chính trị Quân khu 7

Cục chính trị Quân khu 7

Địa chỉ: 17 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Ngày khởi công: 0

Thông tin chi tiết về dự án

XÂY NHÀ LÀM VIỆC, SINH HOẠT CHO BAN CHỦ NHIỆM VÀ MỞ RỘNG HỘI TRƯỜNG SỞ CHỈ HUY CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN KHU 7.
– Địa điểm: 17 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
– Chủ đầu tư: Cục Chính trị Quân khu 7.
–  Quy mô: Gồm 04 hạng mục
+  Hạng mục 1: Nhà làm việc, sinh hoạt cho Ban Chủ nhiệm.
+  Hạng mục 2: Nhà xe xây mới.
+  Hạng mục 3: Sân nền.
+  Hạng mục 4: Mở rộng hội trường Sở chỉ huy.