Home Tư vấn - Giám sát Công trình đã tư vấn giám sát Khu Giải trí Dịch vụ E-LAND FOUR SEASONS Nha Trang

Khu Giải trí Dịch vụ E-LAND FOUR SEASONS Nha Trang

Khu Giải trí Dịch vụ E-LAND FOUR SEASONS Nha Trang

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

Ngày khởi công:

Thông tin chi tiết về dự án

Khu Giải trí Dịch vụ E-LAND FOUR SEASONS NHA TRANG
Địa điểm: Đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bốn Mùa Nha Trang.

1/.  Cấp công trình (Theo QCVN 03 : 2009/BXD): Cấp II.

2/.  Quy mô công trình:

–  01 tầng nổi + 01 tầng hầm.

      –  Chiều cao công trình 6,25m.

–  Diện tích đất xây dựng: 2.480,15m2.

      –  Diện tích khu đất: 7.241,66m2.

–  Diện tích đất xây dựng: 2.480,15m2.

      –  Diện tích sàn xây dựng: 6.295,07m2.