Home Tư vấn - Giám sát Công trình đã tư vấn giám sát Khu nhà ở học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân

Khu nhà ở học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân

Khu nhà ở học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải Quân

Địa chỉ: Địa điểm: Số 1295A Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày khởi công: 0

Thông tin chi tiết về dự án

–  Cấp công trình (Theo QCVN 03 : 2009/BXD): Cấp III.

–  Quy mô: 05 tầng.

–  Diện tích xây dựng: 1.148 m2.

–  Tổng diện tích xây dựng: 5.780 m².

Địa điểm: Số 1295A Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Chủ đầu tư: Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân – Bộ Quốc phòng.